Agonada

A šta ti je agonada?

“A šta ti je agonada?”

“Ah, agonada, to ti je kao dekada, jedinica ljudskog života, samo se ne sastoji od godina nego od borbi i muka. Agon je borba ili igra na grčkom. Agonada je razdoblje borbe, jedna agonada traje trećinu ljudske godine. To proizvoljno prevodim kao ljudska muka, po zvučnosti, a proizvoljno je i trajanje. Tako u knjizi govore Bog i njegov pomoćnik, to je njihova riječ.”

“Otkud to, pregledao sam sve rječnike, nema te riječi.”

“Pa nema, izmislila sam je.”

                                          ***

Tako je počela operacija prevođenje. Ako netko ne zna, za prijevod se može dobiti potpora od Ministarstva kulture, nama su iznimno ljubazno  (Dubravka.Djuric-Nemec@min-kulture.hr) i u roku od jednog dana odgovorili na prvi mejl i objasnili što sve treba da bi se apliciralo. To Dražan zna bolje. Ja sam zapamtila da treba oko tri mjeseca da komisija odredi kome će dodijeliti potpore i da se dodjeljuje oko 80 posto od prevoditeljevog honorara.

Golu vučicu prevodi moja prijateljica Ligija, koja je spisateljica, Hrvatica koja dvadeset godina živi u Londonu.

Taksi za televiziju traži prevoditelja. Dražan se obratio Martinu:

Dear Martin,

u procesu sam prikupljanja ponuda za prijevod nekoliko knjiga s hrvatskog na engleski. Bi li bio zainteresiran za prevođenje?

Šaljem ti dio teksta, molim te prijevod, te osnovne informacije o raspolozivosti i cijenama.

stoj mi dobro

…………………………………………………………………………………………………………………………

Dear Mr. Lapić

Yes, ok, but under no obligation please.

I am very busy at the moment.

Of course any text which you send to me is confidential.

Attached is my quick translation of your text.

I apologise though – there is one word ‘agonade’ which I cannot track.

I look forward to your reply/comments

Best regards – pozdrav iz Rijeke

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.

Snaga volje

Will Power

Samo jednom u životu imala sam snagu volje, a i tada zabunom. To je bilo ovako:

Only once in my life did I have will power and then it was by mistake. This is what happened:

Bilo je jutro. Kasnila sam na posao, a bojala sam se jer sam radila tek nekoliko mjeseci – moj prvi stalni posao, i to na Televiziji. Televiziji Zagreb. Auto mi je bio na popravku.

It was in the morning. I was late for work, and I was scared because I had only worked there for a few months – it was my first permanent job, and it was for television. Zagreb Television. My car was being repaired.

Naumila sam uzeti taksi. Vidjela sam jednoga u daljini – stao je dvadesetak metara ispred mene. Neka žena je izašla. Mahnula sam. Nije usporavao, pa sam mahnula jače. Kad ni dalje nije pokazao namjeru da stane, ljutito sam iskoračila na cestu i prijeteći zamahnula rukom. Napokon je stao.

I had intended to take a taxi. I saw one off in the distance – it was about twenty metres in front of me. A woman got out. I waved. It didn’t slow down so I waved more. When it showed no intention to stop, I angrily stepped onto the street and I raised my hand threateningly. Finally it stopped.

Ušla sam, sjela, naredila: “Dežmanova, molim vas. Žuri mi se.”

I stepped in, sat down and ordered: “Dežmanova, please, I’m in a hurry.”

Čovjek je pokušao razgovarati, ja sam odgovarala jednosložno i još uvijek ljutito zato što mi nije htio stati. “Sad bi on ćaskao”, mislila sam. A ionako me nerviraju brbljavi taksisti.

The driver tried to speak, I gave a monosyllabic answer and was still angry because he did not want to stop for me. “And now he wants to chat!”, I thought. And anyhow small talking with taxi drivers makes me nervous.

Blizu križanja Frankopanske s Dalmatinskom rekao je: “Ja dalje ne smijem.”

Near the crossroads of Frankopanska and Dalmatianska he said: “I can’t go any further.”

“Kako ne smijete”, grubo sam pitala, “zabrana je za obične aute – taksiji smiju ravno.”

“Why can’t you go any further?”, I asked abruptly, “It’s forbidden for normal cars – taxis can go straight on.”

“Da,” kaže čovjek tiho, “ali ja nisam taksi!”

“Yes,” said the driver quietly, “but I am not a taxi!”

A? Je li mi se učinilo da je rekao da on nije taksi?! Nije mi se učinilo, rekao je. Isuse!

Eh? Did he tell me his wasn’t a taxi?! No, he didn’t, he said he was. Jesus!

“Kako niste – pa imate znak!”

“How come you’re not – you have a sign!”

“Nemam, nemam.”

“No I don’t, I don’t.”

“Kako nemate!? Pa vidjela sam ga!”

“How don’t you!? I saw it!”

“To ste možda vidjeli na autu koji je bio ispred mene. Vozio sam iza jednog taksija.”

“Maybe you saw this on the car in front of me. I was driving behind a taxi.”

“Pa izašla je neka žena, zato sam mislila da ste slobodni.”

“And some woman got out, and so that’s why I thought you were free.”

“Pa je, izašla je… to je bila moja prijateljica.”

“Well yeah, she got out… she was a friend of mine.”

“Isuse, ne znam što da kažem. Molim vas, oprostite.” Uši su mi gorjele. “Mogu li vam platiti…”

“Jesus, I don’t know what to say. Please, forgive me.” My ears were burning. “Can I pay you…”

“Ništa, ništa, ne treba, sve je u redu”, rekao je čovjek, postiđen gotovo kao i ja.

“No, no, you don’t need to pay, it’s OK”, said the man, almost as embarrassed as I was.

Kako je to njemu izgledalo?

How did it look for him?

Nepoznata žena maše mu nasred ceste da stane. On najprije misli da se mahanje ne odnosi na njega, ali kad žena nastavi uporno mahati baš pred njegovim vozilom, ipak stane. Pretpostavlja da se nešto dogodilo inače ga ne bi tako alarmantno zaustavljala nepoznata osoba. Stane, pusti je da uđe i očekuje objašnjenje ili zahvalnost: “Hvala što ste stali, evo baš me udario tramvaj pa trebam prijevoz do bolnice.”

An unknown woman waves him down in the middle of the street. First of all he thinks that her waving doesn’t apply to him, but the woman insists on waving at his car, so he stops. The assumption is that something has happened or why would anybody try to grab the attention of somebody they don’t know. So he stops, and waits for some explanation or thanks: “Thank you for stopping, the tram just hit me and I need to get to the hospital.” 

Umjesto svega toga – žena hladno naredi: “Dežmanova, molim!”

In place of that – the woman coldly orders: “to Dežmanova, please!”

“Ima raznih ljudi”, misli on. “Različito reagiraju kad su uzrujani”, misli dalje. “Sigurno je u šoku.” Žena ni dalje ništa ne objašnjava, pa joj on pomaže počinjući laganu, umirujuću konverzaciju, da je smiri i opusti – da joj pomogne: “Lijep dan danas. Jako vam se žuri?”

“Well there are all kinds of people”, he thinks. “Who react in different ways when they are upset”, he thinks further. “She’s in shock for sure.” The woman still doesn’t explain anything, so he helps by starting with some easy, soothing conversation, so that she calms down and relaxes – to help her:  “Lovely day today. Are you in a real hurry?”

I poslušno vozi.

He dutifully drives on.

Na kraju, gotovo mu je neugodno priznati da nije taksi.

At the end he was almost embarrassed to admit that he wasn’t a taxi.

To je bila snaga volje, pa makar i nehotice. Bila sam mlada i budućnost je bila preda mnom.

It was will power, even if inadvertently. I was young and the future was in front of me.

Kakva budućnost?

What kind of future?

235.

Dobri Bog

Dear God

“Bože moj, kako će ovo sve završiti!”

“Dear God, how will all of this end!”

“Čuješ li je, Bože?”

“Do you hear her, God?”

“Znaš dobro da nisu prošle ni dvije agonade otkad smo je obradili! Imam ja i drugog posla.”

“You know well that not even two agonade ????? passed since we dealt with her! I also have another job.”

“Malo se popravila kad si joj ono pomogao. Vidiš da nije bilo utaman

“She improved herself when you helped her. You see it was not in vain

“Znam, znam. A je li – poštuje li ona mene?”

“I know, I know. And does she – does she respect me?”

“Poštuje.”

“She has respect.”

“Ajd, dobro, zapiši neka joj i oko tog piskaranja na dobro okrene kad je već zapela.”

“OK , good, let her also squeal around this scribbling for a good turn when she is already caught in it.”

“Dobro si odlučio, Bože.”

“You chose well, God.”

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Za: Vesna

From: Dražan

Ovo ti je testni prijevod. Prevoditelja je preporučila Sani.  Što mislis? Meni izgleda dobro, uspio je uhvatiti tvoj stil? Javi pa da vidimo dalje. Saljem Prisicli na proof reading.

Još samo: agonada, odakle je rijec I znacenje?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dragi Dražan,

Čovječe! Meni zvuči odlično, ne znam za gramatiku, ali smisao je sto posto pogođen.

Agonada je riječ koju sam ja izmislila – tvori se kao dekada (ima o tome u fusnoti u romanu). Znači, analogija je ova: na engleskom je dekada decade, jel tako? što znači da agonada treba biti AGONADE. Eventualno je može ukositi kao izmišljenu riječ, kao nešto posebno..

Dragi Dražan,

Dok sam kopipejstala za blog, pogled mi je pao na dvije stvari u prijevodu:  „umjesto toga“ preveo je „in place of that“. Nikad čula za taj izraz. To ništa ne dokazuje, ali se pitam nije li njemu ipak nepoznata naša fraza umjesto toga. Ili je to možda ono prvo kruto prevođenje kad te previše uhvati jezik s kojeg prevodiš – ono što će i sam vidjeti kad bude čitao svoj prijevod.

Drugo – u naslovu Dragi Bog, ne čini mi se da je u redu Dear God, to je kao da mu se obraća. (Kasnije, u dijalogu, kad kaže „dragi Bože“, tamo je u redu „dear God“, kako je i preveo. Ali u naslovu mora biti, ja mislim, ipak nešto drugo: Good God, The Good God, neki drugi pridjev? Pitaj ga, molim te, svakako.

Dalje se nisam udubljivala u prijevod, ali duh je sto posto pogođen, sviđa mi se kako prevodi, lagano kao ono kad dobar plesač odmah uhvati korak.

***

Dragi Dražen, za Dragog Martina 

Dražen, ima li smisla da ovo proslijediš Martinu, ili misliš da nije vrijeme za to? Usput, Priscilla ništa nije mijenjala (ona se inače ne bavi pisanjem, jelda, to se vidi po tome što ne ostavlja razmak nakon interpunkcije),

ali je opasno to što je ona manje skužila iz Martinovog prijevoda nego Martin iz knjige, to bi moglo značiti da je negdje fulao što ja ne kužim. Ali ima stvari koje kužim, pa bih to htjela reći na vrijeme, da se greška ne provlači.

U svakom slučaju, zapisala sam više za sebe, da poslije ne zaboravim, pa ako misliš da nije vrijeme ponovno ću poslati kad bude vrijeme.

 Evo dio za Martina:

 Dragi Martin, oduševljena sam kako ste brzo i točno prenijeli duh rukopisa. Ipak imam nekoliko dopuna i pitanja.

 Najprije o agonadi. Mislim da bi, po analogiji s „decade“ agonada bila „agonade“, u množini „agonades“. U romanu je ta riječ označena zvjezdicom i ima objašnjenje u fusnoti:

 * Agonada = trećina ljudske  godine.

agon (grč) = borba, igra (Klaić); +  ada. Zašto ada?  Monada i dekada. Da vidimo: monada grč. (monas, 2. –ados) 1. organska jedinica; nedjeljivo biće; 2. fil. jednostavno duhovno biće.

Monada nema nikakve veze s vremenom.

Dekada grč. (dekas, 2. dekados) 1. vrijeme od deset dana, desetina (tjedana, mjeseci, godina) itd. itd.

Znači, može – agonada analogno s dekada.

Kako se na grčkom kaže dan? Dekameron… deka – meron, dan = hemera.  A godina?

Moja pitanja i primjedbe koje se odnose na prijevod:

„ … and then it was by mistake“ može li: „and even then…“

 „Eh? Did he tell me he wasn’t a taxi?! No he didn’t, he said he was.“ –  ovo nije točno značenje, točnije bi bilo (iako nemam pojma je li u duhu engleskog: Did I imagine he told me he wasn’t a taxi? No, I did not, he said…“

 „First of all he thinks…“ smisao je „At first he thinks…“

 „And some woman got out, and so that’s why…“  (Je li taj „so“ obavezan, smije li se reći „and that’s why…“

 „The assumption is…“ – mora li biti taj impersonalni oblik, može li „He assumes…“

 „or why would anybody try to grab the attention of somebody they don’t know“ – bi li moglo: „or why would an unknown woman try to grab his attention.“

 „In place of that“ – može jednostavno „instead“?

„He dutifully drives on.“ (Smije li se reći: „And he dutifully drives on.“)

 „It was willpower…“ – zahtijeva li engleski jezik da se kaže: that was my willpower…

 Naslov poglavlja Dobri Bog – zar u engleskom nema izraz za dobrog Boga, zar mora biti dear God, dragi Bog? Smisao je da je Bog dobar, možda čak i da je taj Bog dobar: Good God; The Good Good – može li se tako nešto reći?)

 „And does she – does she respect me?“ – bliže onome što sam htjela bilo bi „but tell me, does she…“

 „OK, good, let her also squeal around this scribbling for a good turn when she is already caught in it“ – to mi zvuči malo nejasno, ne znam kako bi Englezi to shvatili, može li nešto jednostavnije, poput:  And let her scribbling turns out well when she is already… ne znam izraz za zapela, ali nije caught in it (uhvaćena u to) nego zapela u smislu „uprla“, gura to naprijed, želi to… Pushing it? Tako nešto?

 Nadam se da vas moje sitničave primjedbe ni na koji način neće uvrijediti ni naljutiti, jer, zaista, radi se samo o pojedinostima – vaš prijevod je odličan, u njemu se vidi veliki literarni dar.

Srdačan pozdrav, Vesna

Ali. Evo što kaže Ligija:

And anyhow small talking with taxi drivers makes me nervous.

And, anyhow, small talk with taxi drivers makes me nervous.

Small talking je jezično pogresno. Small talk je idiom i ne uzima nastavak –ing, jer je vec imenica a ne glagol od koga treba praviti glagolsku imenicu (gerund).

Near the crossroads of Frankopanska and Dalmatianska he said:

Near the Frankopanska-Dalmatinska junction (ili: near the junction of Frankopanska and Dalmatinska)

Crossroads je tip prostora. Kao: cesta, livada,raskršće. A junction je križanje. Ta distinkcija postoji I u Hrvatskom… počinje me zabrinjavati ovaj prijevod.

Eh? Did he tell me his wasn’t a taxi?! No, he didn’t, he said he was. Jesus!

Ovo je već ozbiljnija greska. Pogledajmo original:

A?Je li mi se učinilo da je rekao da on nije taksi?! Nije mi se učinilo, rekaoje. Isuse!

Eh? Is it my imagionation or did he tell me he wasn’t a taxi? No, it’s not my imagination, he did say it. Jesus!

Ne «his» nego «he».  U ovakvim slučajevima čovjek se identificira sa svojim sredstvom proizvodnje ili zarade. To je OK. Ali gornji prijevod totalno mijenja smisao! To je ono sto me brine. Brine me pomisao da bi tako fina knjiga kao TZTV mogla imati vise takvih grešaka.

“How come you’re not – you have a sign!”

U ovom slučaju, ne “how come” – to je neutralno pitanje, gdje te samo zanima odgovor. A tvoje pitanje je pitanje i prigovor. Prema tome, treba:

“What do you mean,you’re not – you’ve got a taxi sign!”

 “No I don’t,I don’t.”

«No, I haven’t.»

«nemam, nemam» prevedeno doslovno je govorna manira koja zvuči nestvarno u Engleskom, barem na ovom mjestu u razgovoru.

“And some woman got out, and so that’s why I thought you were free.”

Ovo je vec bunga-bunga engleski…

“And a woman got out,which is why I thought you were free.”

“Neka” u tvom tekstu znači jedna, bilo koja (one – not many –, anyone). To se u ovoj rečenici mora prevesti neodređenim članom.

Itd, itd. Bolje da potrošim vrijeme prevodeći Golu vučicu. Ali me ovo brine. Tko je tvoj zamišljeni čitalac prijevoda? Hrvat koji usput govori Engleski ili bilo tko? Recimo netko kome je Engleski materinji?

Pusa xx

Zaista, može li čovjek ikada, ikada biti zadovoljan prijevodom svojega čeda? Je li itko dovoljno nesebeljubiv? Mislila sam da je Kundera grozan što provjerava svaku riječ, kakav je to pisac koji svaku riječ mjeri kao na apotekarsku vagu! A sad mislim da se prevoditi smije dati samo pisac koji savršeno dobro zna sve jezike na koje bi bio preveden.

O autoru vesna

Ovo je blog o pisanju, čitanju i ljudima. Najviše o ljudima. A ja sam: Zemljanka, ljudska vrsta, ženski rod. Majka. Pišem, objavila sam četiri romana, ali ne živim od pisanja. Ne živim ni u građanskoj sigurnosti, nego u dugogodišnjoj negrađanskoj neizvjesnosti (kredit). Borim se i ne žalim se, naprotiv, zahvalna sam (Univerzalnoj inteligenciji, Bogu, onome tko me projicirao…) što sam dobila nevolju koju mogu podnijeti, a ne nešto što me može uništiti.
Ovaj unos je objavljen u O pisanju i označen sa , , . Bookmarkirajte stalnu vezu.

4 odgovora na Agonada

 1. jelena napisao:

  Evo nekih mojih misli o etimologiji. Nekako mi nije legla riječ agonada u značenju u kojem je navodiš. Agonijada bi mi upućivala na agoniju, agonada ne. A dekadu uopće ne vidim u toj riječi. Nisam znala objasniti (sebi) zašto, pa sam malo pretraživala. Dekada se tvori od deka, tu bi deka- bio prefiks. A ne znam jesi li naišla na ovo značenje sufiksa -ada (Hrv. enciklopedijski rječnik, XLI): kao drugi dio riječi razg. znači prigodnu svečanost (bakljada; brucošijada); kada se i prvi dio riječi odnosi na jelo (bakalarada, šalšada, kestenijada), onda znači čašćenje, gošćenje. Onda ta tvoja agonada ima možda ipak manje etimološke veze s desetljećem, a više sa svečanošću. Ili, ako se može agonija jesti, onda s bakalaradom i šalšadom (nisam dosad znala da te riječi postoje; da si ih ti upotrijebila, mislila bih da su i one tvoje). Ali ako je -ada sufiks, onda je tebi osnova agon, a to je (prema HER-u) borba, natjecanje. To ja sve više za sebe, dok Petra spava (dokona dojilja 🙂
  Inače (netko ti je već to napisao) zbrčkano mi je malo, predugi su dijelovi koji se prevode, trebalo bi ih skratiti. Inače 2, opet sam se smijala dijelovima iz Taksija.

  Sviđa mi se

  • vesnadrazan napisao:

   Hvala ti, puno, pa još uz bebicu. Da, tvoja etimologija je precizna. Ali.
   Agonada – agon= borba,igra; a -ada u agonada je isto što i – ada u dekada. (I kanonada?) Etimologija je polupana jer je deka broj, a agon nešto drugo, pa je posve proizvoljno da je jedna agonada trećina ljudske godine.
   Ali to je božji jezik, pa ne mora biti po našoj etimologiji. 🙂 Zbunjuje vjerojatno i moj proizvoljan prijevod po zvučnosti: agonada = muka: agon = igra, borba; deka = deset; deset = dugo; duga borba = muka… 🙂
   (Agonijada mi ne bi bilo dobro, preočito je, a i podsjeća na brucošijada i sve takve stvari.) A na sve – ionako je to sve odavno u Taksiju, pa bilo dobro ili krivo.
   Zbrčkan post, da, kao i većina toga, sve sam polijepila da ne pogubim, pa ću poslije čistiti. (Ako primijetim da itko osim mojih jadnih prijatelja čita. A vas do daljnjega oslobađam muke.
   Velika pusa i tebi i Petri i Roku.

   Sviđa mi se

 2. JuraD napisao:

  Slažem se Ligijinim komentarima o prevoditelju, odn prijevodu.

  Sviđa mi se

  • vesnadrazan napisao:

   Sad se i ja slažem i uopće ne znam kako se autor treba postaviti prema prijevodu. Najbolje da žmiri i ništa ne zna. Ili da angažira bar tri “slijeda” prevoditelja, a da pisac za to vrijeme nauči taj jezik. Prijevod je k tome preskup za siromašnog pisca. Znam, znam da je jeftin i prejeftin za jednako siromašnog prevoditelja, ako od toga živi, što mu ne bih poželjela, kao ni piscu. 😦

   Sviđa mi se

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s